Postupak jednostavne nabave

Izvješće o javnoj nabavi

Priloženi dokument:

Izvjesce_o_javnoj_nabavi_(2011).pdf

Financijski izvještaji

Priloženi dokumenti:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Zavrsni racun 2016.pdf
Polugodisnji financijski izvjestaj za 2016. godinu.pdf
BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE 2015.pdf
Financijski izvjestaj za 2015.xlsx
Financijski izvjestaj 2014.pdf

Plan nabave

Priloženi dokumenti:

Izmjena Plana nabave 2018

PLAN_NABAVE_ZA_2018.pdf

IZMJENE_PLANA_NABAVE_ZA_2017.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2017.pdf

REBALANS_PLANA_NABAVE_2016.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2016_01_03.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2016.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2015.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2014.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2013.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2012.pdf

Registar ugovora

Priloženi dokumenti:

Tablica ugovora - 2017.

Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.pdf

REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_I_OKVIRNIH_SPORAZUMA_ZA_2013.docx

Pregled_sklopljenih_ugovora.pdf

Ugovori_2016.pdf

Nabava prirodnog plina 2016

Priloženi dokumenti:

Nabava_plin_2016.docx

OBRAZAC3_Troskovnik_2016.docx

Nabava prirodnog plina 2015

Priloženi dokumenti:

Ispravak_dokumentacije_za_nadmetanje.docx

Dokumentacija_za_nadmetanje_plin_Centar_Vinko_Bek.pdf

Troskovnik.pdf

Pisač na brajičnom pismu

OBAVIJEST IZ ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN br. 90/11, 83/13,143/13, 13/14)

Obavještavamo da ovlašteni predstavnici naručitelja Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' u otvorenom postupku javne nabave za nabavu opreme za tisak udžbenika na brajičnom pismu: brajični pisač, program za prijevod (2 licence), usluge instalacije i uputstva za upotrebu, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. ZOJN (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Priloženi dokumenti:

Dokumentacija_za_nadmetanje_-_Oprema_za_tisak_udzbenika.doc

Financijski planovi

Priloženi dokumenti:

Financijski_plan_za_2018.pdf

Izmjene_financijskog_plana_za_2017.pdf

Financijski_plan_2017.pdf

Rebalans_Financijskog_plana_2016.pdf

Financijski_plan_2016_01_03.pdf

Financijski_plan_2016.pdf

Financijski_plan_2015.pdf

Financijski_plan_2014.pdf

Financijski_plan_2012.pdf