Prosinac je bio prepun edukativnih i zabavnih aktivnosti.

1
Posjetili smo Muzej torture i Školski muzej.


Bili smo na izletu na imanjima Kezele i Salajland. Na seoskom imanju Kezele upoznali smo se s domaćim životinjama i etno zbirkom starih zanata i predmeta. Sudjelovali smo u radionici izrade prigodnog nakita od krep papira i tijesta. Posjetio nas je Sveti Nikola i podijelio nam poklone. Nakon ručka, predaha i igre posjetili smo božićnu priču obitelji Salaj.
U sklopu naših brojnih adventskih aktivnosti posjetili smo Gornji grad, a tijekom ture čuli smo priče i legende o starom Zagrebu.
Bilo je tu i proslava rođendana, posjete kinu, kazalištu, restoranu...
Prvo polugodište završili smo božićnom priredbom.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31