Edukacija za učitelje, stručne suradnike i roditelje

Edukacija za učitelje, stručne suradnike i roditelje obuhvaća razne oblike usavršavanja, organizira se u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa te Zavodom za unapređivanje školstva, a provodi se u školi integriranog učenika ili u prostorima Centra.

Po završetku edukacije svi sudionici dobivaju potvrdu o stručnom usavršavanju, a škola integriranog učenika materijale korisne za rad.

Daljnja suradnja Odjela i škole odvija se preko tiflopedagoga koji prate učenike.

Učenici u integraciji opskrbljuju se udžbenicima u Tiskari Centra.

Oblici edukacije:

• SEMINARI

a) teme za škole u kojima je integriran slijepi učenik

Metodika rada sa slijepim učenikom
Psihološke karakteristike slijepog učenika
Orijentacija i kretanje slijepog učenika

b) teme za škole u kojima je integriran slabovidni učenik

Metodika rada sa slabovidnim učenikom
Psihološke karakteristike slabovidnog učenika

• RADIONICE

a) Brailleovo pismo
b) Simulacija slabovidnosti

• INDIVIDUALNE KONZULTACIJE s djelatnicima Centra po pojedinim područjima

Većina programa realizira se na terenu, a jedan dio u Centru.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas