odjeli integracija tiflotehnika2

Odjel integracije provodi sve specifične programe rehabilitacije za osobe oštećena vida, a to su:

 • orijentacija i kretanje,
 • svakodnevne i socijalne vještine,
 • trening intaktnih osjetila,
 • brajica,
 • vježbe vida,
 • tiflotehnika,
 • kineziterapija,
 • logoterapija,
 • psihološka podrška.

Specifični programi rehabilitacije veoma su važni za slijepe i slabovidne osobe jer im omogućuju samostalnost u životu i radu te veći stupanj samopouzdanja.

Kako bi bili što učinkovitiji, pri njihovu kreiranju uzima se u obzir vrsta i stupanj oštećenja vida, vrijeme njegova nastanka, eventualne dodatne poteškoće te potrebe i interesi rehabilitanata.

Programe provode defektolozi s dodatnom edukacijom, a radi se individualno, u paru ili, ponekad, grupno, uz primjenu specifičnih metoda i sredstava rada.

Podrobnije informacije potražite pod "Specifični programi rehabilitacije".

Osim navedenih Odjel provodi i druge posebne programe, a to su:

 • specifična priprema za školu,
 • program pomođi u učenju,
 • intenzivni rehabilitacijski programi,
 • "Završni tjedan",
 • kampovi s različitim sadržajima,
 • edukaciju za roditelje, odgojitelje, učitelje i stručne suradnike iz redovnih vrtiđa/škola.

SPECIFIČNA PRIPREMA ZA ŠKOLU

Specifična priprema za školu obuhvaća trening intaktnih osjetila, vježbe vida, predvježbe za početno čitanje i pisanje brajice/crnog tiska, logoterapiju, kineziterapiju, svakodnevne vještine, glazbeni vrtić.

Cilj je ovih aktivnosti što kvalitetnije pripremiti dijete za polazak u prvi razred redovne škole ili specijalizirane ustanove.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas