Odgoj i edukacijska rehabilitacija glavna

Program je namijenjen

 • Učenicima Odjela srednjoškolskog obrazovanja Centra „Vinko Bek“
 • djeci oštećena vida srednjoškolske dobi
 • djeci oštećena vida integriranim u redovite srednje škole (gimnazije i strukovne škole) na području grada Zagreba

Ciljevi programa

 • samostalnost korisnika u svakodnevnim životnim situacijama
 • postizanje obrazovnog uspjeha u skladu s potencijalima
 • razvijanje samopoštovanja, realne i pozitivne slike o sebi
 • jačanje osjećaja ravnopravnosti s drugima
 • razvijanje vlastitih interesa i sposobnosti
 • aktivno uključenje u život zajednice

Uvjeti za uključivanje

 • utvrđeno oštećenje vida
 • završeno redovito osnovnoškolsko obrazovanje
 • dob do 18. godine starosti odnosno do završetka redovitog srednjoškolskog obrazovanja
 • državljanstvo RH
 • prebivalište u RH

Ostvarivanje prava na usluge

Na Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih pružaju se usluge:

 • Privremenog smještaja
 • Boravka
 • Psihosocijalne podrške
 • Pomoć pri uključivanje u programe odgoja i obrazovanja

Odgoj i edukacijska rehabilitacija manjaZa pokretanje postupka ostvarivanja prava na usluge potrebno je obratiti se osobnim zahtjevom Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.
Potrebna dokumentacija:
1. zahtjev centra za socijalnu skrb
2. socijalna anamneza
3. zdravstvena dokumentacija
4. nalaz i mišljenje tijela vještačenja
5. rodni list
6. domovnica
7. naznaka o vrsti socijalne usluge
8. mišljenje stručnog tima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju

Sadržaj programa odgoja i psihosocijalne rehabilitacije:

1. timska procjena
2. podrška socijalnog radnika
3. podrška psihologa
4. odgoj i edukacijska rehabilitacije
5. vježbe orijentacije i kretanja
6. opismenjavanje na brajici
7. stimulacije i vježbe ostatka vida
8. učenje, poticanje i razvoj svakodnevnih i socijalnih vještina
9. tiflotehnička obuka
10. likovna terapija i likovne aktivnosti
11. glazboterapija i glazbene aktivnosti
12. kineziterapija i sportske aktivnosti
13. fizikalna terapija (za korisnike usluga smještaja i poludnevnog boravka)
14. zdravstvena skrb (za korisnike usluga smještaja i poludnevnog boravka)

Aktivnosti slobodnog organiziranog vremena:

 • dramska grupa
 • plesna grupa
 • skijanje
 • vježbe u teretani
 • organizirano ljetovanje
 • odlasci u kazalište, kino i na koncerte
 • posjećivanje i sudjelovanje na javnim i kulturnim manifestacija Grada

Način provođenja

Programi utvrđeni Individualnim planom korisnika provode se individualno i u manjim grupama.

Mjesto izvođenja

Ovisno o sadržaju individualnog plana korisnika, program se izvodi:

 • u Centru “Vinko Bek”
 • na terenu (na određenim lokacijama Grada Zagreba ovisno o konkretnom programu)
 • u mjestu stanovanja korisnika

Trajanje programa

Programi psihosocijalne rehabilitacije provode se do postizanja potrebnog stupnja samostalnosti i ovladavanja potrebnim vještinama, a praćenje i podržavanje njihove primjene u svakodnevnim situacijama do završetka srednjoškolskog obrazovanja odnosno do navršene 18. godine života.

Troškovi usluge

Cijenu usluge utvrđuje centar za socijalnu skrb u mjestu prebivališta, te ovisno o obiteljskim okolnostima može biti:

- roditelji plaćaju u cijelosti ili sudjeluju u plaćanju prema sklopljenoj nagodbi s centrom za socijalnu skrb (osim ako su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade)
- dijete koje ima redoviti mjesečni prihod dužno je sudjelovati u plaćanju usluge najviše do 50% prihoda
- na teret sredstava Ministarstva demografije, socijalne politike i mladih

Kontakti Odjela:

Voditeljica Odjela: Ivana Šalković

tel. 01/ 2382 250
mob. 099 529 3782
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Socijalni radnik: Božica Vulama

tel. 01/ 2382 246
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psiholog: Ani Županović

tel. 01/ 2382 245
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas