U program osnovnoškolskog obrazovanja uključeni su:
- učenici osnovnoškolske dobi s oštećenjem vida
- učenici osnovnoškolske dobi i mladi do 21. godine života s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama u razvoju

Učenici se školuju po sljedećim programima:
- redoviti program uz individualizirane postupke
- redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke
- posebni program uz individualizirane postupke
- posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke

Trajanje programa
- redoviti program uz individualizirane postupke/redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke/posebni program u trajanju od 8 godina
- posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke u trajanju do 21. godine

Nastava se odvija u malim razredima i odgojno-obrazovnim skupinama, a edukacijski rehabilitatori i učitelji nastavne sadržaje, materijale, metode i oblike rada prilagođavaju individualnim potrebama i mogućnostima učenika. Upotrebljavaju se udžbenici i nastavni materijali na Brailleovom pismu ili uvećanom crnom tisku, prilagođene bilježnice, razna pomagala (brajev stroj, CCTV, povećala, računala s govornom jedinicom i dr.).

Obrazovanje u Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' ostvaruje se
sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15). Učenici se upisuju u primjereni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja temeljem rješenja Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Način provođenja programa
Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni. Po završetku nastave provode se individualni i grupni programi psihosocijalne rehabilitacije za korisnike. Za polaznike osnovnoškolskog programa odgoja i obrazovanja s prebivalištem na području Grada Zagreba organiziran je prijevoz kombijem.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas