U sjedištu Centra na lokaciji Kušlanova 59a u Zagrebu djeluje Odjel srednjoškolskog obrazovanja u okviru kojeg se provodi srednjoškolsko obrazovanje prema redovitom prilagođenom programu. Obrazovni programi provode se sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15).

Programi

Trenutno se u Centru provodi obrazovanje po sljedećim programima:

  • poslovni tajnik (u trajanju od četiri godine)
  • telefonski operater (u trajanju od četiri godine) te
  • administrator (u trajanju od tri godine).

Poslovni tajnik - područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija; učenici se obrazuju za poslove suvremenog tajnika, školovanje traje četiri godine i stječe se srednja stručna sprema.
Obrazovni program za zanimanje poslovni tajnik/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća na području uredskih poslova koji će učeniku omogućiti da, po završetku školovanja, samostalno, i uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, kvalificirano obavlja poslove i radne zadaće u okviru stečenog zanimanja uz doživotno učenje i usavršavanje.
Učenici se osposobljavaju za obavljanje svih administrativnih i tajničkih poslova u tvrtkama i državnim institucijama, u što je uključeno i komuniciranje sa strankama, poslovnim partnerima i ostalim suradnicima te uporaba sredstava i pomagala uredskog komuniciranja, posebno računala sa specifičnom opremom za slijepe i slabovidne.

Telefonski operater - područje rada: promet i logistika; učenici se obrazuju za poslove na telefonskim kućnim centralama u pozivnim i kontaktnim centrima.
Područje telekomunikacijskog prometa posljednjih je godina izloženo snažnim i značajnim tehničkim, tehnološkim i organizacijskim promjenama. Prije svega treba istaknuti izuzetno visok stupanj dostignute informatizacije i digitalizacije, što postavlja nove zahtjeve pred osobe oštećena vida glede pristupa radnim zadacima i specifične opreme za slijepe i slabovidne, a to pak zahtijeva i novu metodiku obrazovanja za njihovo zanimanje.
Učenici u suvremeno opremljenom telefonističkom kabinetu stječu visokofunkcionalna znanja i vještine neophodne za obavljanje poslova telefonskog operatera. Usvajaju znanja o prometu, položaju i ulozi telekomunikacija, upoznaju telekomunikacijske sustave i mreže, svladavaju vještine i tehnike telefoniranja i kompjutorsku daktilografiju te osnove rada u kontaktnim centrima.

Administrator - područje rada: ekonomija i trgovina; učenici se obrazuju za jednostavne uredske poslove, školovanje traje tri godine i stječe se niža stručna sprema.
Cilj ovog programa je profiliranje stručnjaka koji će biti prikladno osposobljeni za obavljanje poslova administrativne i tehničke prirode.
Učenicima koji se obrazuju u sva tri programa omogućeno je pohađanje izborne nastave iz drugog stranog jezika (učenici mogu birati između engleskog i njemačkog jezika).

Nastavni plan i program za sva ponuđena zanimanja sadrži općeobrazovne sadržaje (zajedničke za sve četverogodišnje strukovne škole) i specifične strukovne predmete čiji sadržaji proizlaze iz sveobuhvatnih poslova odabranog zanimanja.

U planu je uvođenje i novog četverogodišnjeg programa za zanimanje operater pozivnog centra koji je snažno baziran na stvarnim potrebama tržišta rada i znatno povećava mogućnost zapošljavanja učenika s oštećenjem vida nakon uspješnog završetka programa. Po završetku ovog programa učenik će biti samostalan u radu s računalom na razini koja je potrebna za obavljanje djelatnosti operatera pozivnog centra, a osnovna informatička pismenost koju će steći tijekom školovanja koristit će mu i u privatnom životu. Kako su zahtjevi zanimanja operatera pozivnog centra prodajno i komunikacijski usmjereni, većina programa obrađuje upravo ove vještine. Važno je istaći da ovaj program, pored samih znanja i vještina, učenika uči razmišljati na prodajni način, što je posebno važno i traženo od strane budućih poslodavaca.

Izvođenje nastave/prakse odnosno praktične nastave

Nastava se izvodi u učionicama i kabinetima opremljenim suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se stručna praksa/praktična nastava obavlja u poduzećima i ustanovama u mjestu prebivališta učenika. Metode, sadržaji rada i nastavna pomagala prilagođeni su sposobnostima učenika s ciljem postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.

Organizacija rada

Nastava za učenike srednje škole organizirana je u jednoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati) u petodnevnom radnom tjednu prema rasporedu.

Dodatna i dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti organizirane su u poslijepodnevnim satima po završetku redovne nastave.

Kontakti

Voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja
Damir Štefotić, prof.
tel: 01/2382 200
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas