Psihološka podrška obuhvaća individualno i grupno savjetovanje korisnika i roditelja/skrbnika. Provodi se nakon psihološke procjene.
Pružanjem podrške potiče se osobni rast i razvoj te omogućuje da se mladi uspješno suočavaju i prevladavaju različite stresne događaje, bolje sagledavaju vlastite probleme, uspostavljaju bolju komunikaciju, prepoznaju vlastite potencijale i potrebe, jačaju samopouzdanje i samopoštovanje. Važno je prepoznati postojeće potencijale i potrebe korisnika, ali i emocionalne teškoće te odstupanja u ponašanju kada su u pitanju vršnjački odnosi i odnosi u obitelji.

Ciljevi su uspješna prilagodba korisnika na novu sredinu te zahtjeve obrazovnih i rehabilitacijskih programa, pomoć pri rješavanju konfliktnih i kriznih situacija uz poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, postizanje što veće samostalnosti u svakodnevnom životu, daljnjem obrazovanju i na poslu. U konačnici zadovoljna mlada osoba i obitelj u cjelini.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas