Zajedničkim nazivom tiflotehnika označavamo sva posebno izrađena ili prilagođena sredstva i pomagala te specifične vještine i metode rada kojima se koriste slijepe i visoko slabovidne osobe pri različitim aktivnostima u svakodnevnom životu, u školi i na radnom mjestu, a za čije je izvođenje inače potreban vid.

specifični programi tiflotehnika

Tiflotehnička obuka sastavni je dio većine obrazovnih i rehabilitacijskih programa. Međutim, ona se provodi osobito sustavno na posebnim satima poduke za djecu i mladež teže oštećena vida te za odrasle osobe kod kojih je do oštećenja ili potpunog gubitka vida došlo kasnije.

Pravilno rukovanje i učinkovita primjena svih dostupnih tiflotehničkih pomagala predstavljaju važne preduvjete za uspješnu rehabilitaciju te veću samostalnost u najrazličitijim životnim situacijama. Zato je glavna zadaća ovih sati poduke da polaznike upoznaju s takvim pomagalima i osposobe ih za usvajanje potrebnih praktičnih vještina. To će im zasigurno omogućiti potpunije obrazovanje, lakše uključivanje u sredinu ljudi koji vide te kvalitetniji svakodnevni život.

Na tiflotehničkim satima obuke sustavno se obrađuju sljedeće skupine pomagala:

• mehanička i elektronička pomagala za pisanje, bilježenje, umnožavanje i tiskanje na brajici,
• klasična i suvremena pomagala za računanje i za reljefno crtanje,
• elektronička pomagala za čitanje običnog teksta na crnom tisku,
• pomagala za snimanje i reprodukciju govora,
• mehanička i ultrazvučna i druga pomagala za orijentaciju i samostalno kretanje,
• optička, elektronička i druga pomagala za visokoslabovidne,
• suvremena računalna pomagala za slijepe i slabovidne,
• ostala pomagala u školi, na radnom mjestu u kućanstvu i za slobodno vrijeme.

Osnovni cilj je upoznavanje i osposobljavanje za samostalno i učinkovito korištenje elektroničkih i ostalih pomagala kojima se koriste slijepe i slabovidne osobe – uvježbavanje pravilnog korištenja tipkovnice računala, usvajanje praktičnih znanja i vještina korištenja računala s čitačem ekrana, govornom jedinicom i brajevim retkom te drugih pomagala ovisno o individualnim potrebama svake slijepe ili slabovidne osobe.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas