vježbe vida

 

Vježbe vida su rehabilitacijski postupak usmjeren na sustavno razvijanje svih komponenti vizualne percepcije koji omogućuje slabovidnim i praktično slijepim osobama učinkovitu upotrebu ostatka vida u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom procesu, svakodnevnim aktivnostima te na radnom mjestu.

Sustavom vježbi maksimalno se razvijaju sve komponente vizualne percepcije u skladu s psiho-fizičkim sposobnostima polaznika.
Za razliku od medicinskih pristupa vježbanju vida, ovo je pedagoški postupak učenja gledanja i razvijanja vizualnih potencijala.

Program provode edukacijski rehabilitatori.

Zašto su potrebne vježbe vida

Kod djeteta neoštećena vida fiziološko sazrijevanje vidnog aparata teče spontano i brzo. Kod djeteta oštećena vida navedene funkcije se uspostavljaju istim redoslijedom, ali je proces otežan i usporen, ovisno o težini oštećenja vida. Zbog toga dolazi do odstupanja vizualne dobi od kronološke, a sustavom organiziranih vježbi i korištenjem didaktičkog materijala uz individualizirani pristup značajno se unapređuje vizualna funkcionalnost.

Kome su namijenjene vježbe vida

Originalni program je namijenjen djeci oštećena vida predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Optimalna dob za uključivanje u program je 5 - 6 godina, ali se dio programa (početne vježbe) može provoditi i u okviru rane intervencije, odnosno već u prvim mjesecima života.
Program se može prilagoditi potrebama mladeži i odraslih kao i potrebama djece, mladeži i odraslih s višestrukim teškoćama.

Kako se provode vježbe vida

Prije uključivanja polaznika u program vježbi vida provodi se inicijalno testiranje kako bi se utvrdila razvijenost i specifičnost vizualnih sposobnosti nakon kojega se izrađuje individualni program.
Program sadrži 150 vježbi razvrstanih u osam područja:

A- Stimuliranje vizualne svijesti o objektima u vidnom polju,

B- Jačanje voljne kontrole pokreta očiju i stimuliranje vizualne pažnje,

C- promatranje i rukovanje konkretnim objektima (razlikovanje, imenovanje i uporaba)

D- poboljšanje koordinacije oko- ruka,

E- razlikovanje objekta od pozadine i razumijevanje perspektive,

F- prepoznavanje, razlikovanje i reprodukcija apstraktnih figura i simbola,

G, H- prepoznavanje i reprodukcija samih simbola i simbola u kombinaciji (čitanje i pisanje).
Rad se odvija individualno. Za provođenje programa potrebno je oko 105 sati. Predviđeno trajanje programa je godina dana, ali po potrebi može trajati i duže.
Po završetku treninga vida vrši se testiranje za koje se upotrebljava inicijalni test kako bi se utvrdilo napredovanje u vizualnom funkcioniranju polaznika.

Postignuća

Pozitivni učinci vježbi vida jačaju samostalnost svakog polaznika, vidljivi su u svim područjima života i rada te uvelike doprinose kvaliteti života.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas