Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.
Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno te se u tom vremenu osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.
Ukoliko je korisnik uključen u odgoj i obrazovanje u okviru Centra može mu se pružati samo usluga poludnevnog boravka.

Prehrana
Korisnicima usluge boravka osigurava se primjerena prehrana sukladno propisanim standardima prehrane.
U okviru cjelodnevnog boravka korisnicima se osigurava tri obroka dnevno, a u okviru usluge poludnevnog boravka dva obroka dnevno.
Količina i kakvoća obroka te način posluživanja primjeren je potrebama i zdravstvenom stanju korisnika sukladno planu prehrane (jelovnik).
Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči.
Kod korisnika čije zdravstveno stanje zahtijeva poseban način prehrane, jelovnik i broj dnevnih obroka utvrđuje se u dogovoru s nadležnim liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

Briga o zdravlju
Brigu o zdravlju i njegu korisnika za vrijeme boravka u Centru pruža medicinska služba.

Prijevoz
Korisniku na cjelodnevnom ili poludnevnom boravku osiguravaju se usluge prijevoza u dolasku i odlasku ako je to moguće osigurati s obzirom na udaljenost mjesta prebivališta korisnika od sjedišta Centra i kapaciteta vozila kojim Centar raspolaže.
Usluga prijevoza se osigurava ako prijevoz ne mogu osigurati članovi obitelji ili nije osiguran na drugi način.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas