Zakoni i propisi kojima se uređuje djelatnost Centra:

· Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015)

· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/2012, 94/2013)

· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/2014)

· Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

· Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 157/13)

· Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o ustanovama (NN 35/08)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009, 24/10, 22/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (94/10)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

 

 

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok