- Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun

- Procedura blagajničkog poslovanja

 

Zakoni i propisi kojima se uređuje djelatnost Centra:

· Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015)

· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/2012, 94/2013)

· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/2014)

· Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

· Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 157/13)

· Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o ustanovama (NN 35/08)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009, 24/10, 22/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (94/10)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

 

 

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok