Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (“Narodne novine” br. 8/16.) ravnateljica Centra za odgoj i obrazoavnje “Vinko Bek”, dana 1. lipnja 2020. godine, donosi i objavljuje na mrežnim stranicama Centra

OBAVIJEST O NASTAVKU OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJA

učenika koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine
za školsku godinu 2020./2021.


Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, Odjel srednjoškolskog obrazovanja, Zagreb, Kušlanova 59a, ovim putem obavještava učenike koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine da imaju pravo u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika, uz uvjet polaganja razlikovnih i/ili dopunskih ispita.

Programi obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije u srednjoj školi Centra za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek” su:

  • 1. Telefonski operater
  • 2. Poslovni tajnik

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Odjela srednjoškolskog obrazovanja Centra.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja 2020. godine podnijeti Centru pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja.

• Pisani zahtjev podnosi se u administraciji Centra radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
• Pisanom zahtjevu obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžba o završenom obrazovanju.

Uvjete i način polaganja kao i broj razlikovnih i/ili dopunskih ispita te rokove za prijavu i polaganje utvrdit će Nastavničko vijeće nakon zaprimljenih zahtjeva.
Učeniku kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u srednju školu Centra putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i na mrežnim stranicama Centra.

Ravnateljica:
Ivana Rotim, prof.def.


Zahtjev - nastavak obrazovanja (Word File)
Upisnica - nastavak obrazovanja (PDF File)
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (PDF File)

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok