Program integracije u Centru “Vinko Bek” sustavno se provodi od 1994. godine, a omogućuje djeci s oštećenjem vida optimalan razvoj, obrazovanje i sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Kako bismo postigli navedene ciljeve, usko surađujemo s obitelji korisnika te dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Suradnju ostvarujemo i s nadležnim ministarstvom, centrima za socijalnu skrb, medicinskim ustanovama, Službom za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te raznim fakultetima (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet, Hrvatski studiji i dr.).


Program Odjela integracije je namijenjen:
• Djeci i mladima koji imaju oštećenje vida, u dobi od 0 do 18 godina života, tj. do završetka redovnog srednjoškolskog obrazovanja koji žele i mogu (ovisno o sposobnostima djeteta, te resursima Centra) uslugu primati u svom mjestu stanovanja


Ciljevi programa:
• Kvalitetan život djece i mladih s oštećenjem vida i njihove obitelji
• Razvijanje životnih i obrazovnih potencijala djece i mladih s oštećenjem vida kako bi se postigla najveća moguća samostalnost kroz usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), poludnevnog boravka
• Uključivanje djece i mladih s oštećenjem vida u redovni odgojno-obrazovni sustav (dječji vrtić, osnovnu i srednju školu) i u lokalnu zajednicu pružanjem stručne podrške odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, profesorima i stručnim suradnicima


Uvjeti za uključivanje u program:
• Oštećenje vida utvrđeno na timskoj procjeni i/ili od strane oftalmologa
• Dob od 0 do 18 godina
• Hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj
• Preporuka Stručnog tima Centra “Vinko Bek” za uključivanje u program


Ostvarivanje prava na usluge:
Prijam korisnika radi pružanja socijalnih usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnikom o prijamu i otpustu korisnika Centra „Vinko Bek“. Roditelji podnose nadležnom centru za socijalnu skrb (određuje se prema mjestu stanovanja) zahtjev za timsku procjenu u Centru „Vinko Bek“. Centar za socijalnu skrb dostavlja Centru „Vinko Bek“ službeni zahtjev za navedenu procjenu koju obavlja Stručni tim Centra. Na temelju mišljenja Stručnog tima Centra, roditelji podnose nadležnom centru za socijalnu skrb zahtjev za socijalnu uslugu rane intervencije/psihosocijalne podrške/pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) /poludnevnog boravka.


Potrebni dokumenti za pružanje socijalnih usluga:
• Zahtjev centra za socijalnu skrb Centru „Vinko Bek“ za pružanje socijalne usluge
• Socijalna anamneza
• Zdravstvena dokumentacija
• Nalazi i mišljenja tijela vještačenja (za integraciju i psihosocijalnu podršku navodi se odgovarajući članak za oštećenje vida, a za uslugu rane intervencije dovoljno je mišljenje liječnika specijalista)
• Rodni list
• Domovnica
• Rješenje nadležnog županijskog/gradskog ureda o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja (za osnovnu školu)
• Mišljenje stručnog tima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (za srednju školu)
• Rješenje Centra za socijalnu skrb o pružanju socijalne usluge

Vrste usluga:
• Rana intervencija u domu korisnika (0-3. godine života, te iznimno do 7. godine života djeteta)
• Rana intervencija kod pružatelja usluge (0-3. godine života, te iznimno do 7. godine života djeteta)
• Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
• Psihosocijalna podrška u obitelji
• Psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge


Navedene usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
• Timska procjena potreba
• Odgoj i edukacijska rehabilitacija (poticanje kognitivnih sposobnosti/pomoć u učenju, stimulacija osjetila, socijalizacija...)
• Vježbe svakodnevnih vještina (briga o sebi, aktivnosti slobodnog vremena...)
• Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru (kretanje uz pomoć videćeg vodiča, tehnike bijelog štapa)
• Obuka za brajicu (vježbe taktilne percepcije, predbrajične vještine, čitanje i pisanje brajevog pisma)
• Tiflotehnička obuka (rad na računalu, elektronička pomagala za slijepe i slabovidne osobe)
• Vježbe vida
• Terapija senzorne integracije
• Logopedska terapija
• Psihološka podrška
• Socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa
• Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti
• Glazboterapija i glazbene aktivnosti
• Likovna terapija i likovne aktivnosti
• „Završni tjedan“ - Za korisnike naših usluga koji završavaju četvrti ili osmi razred osnovne škole, organizira se petodnevni boravak u Centru „Vinko Bek“, u svrhu procjene vještina i znanja, te međusobnog druženja. Na kraju „Završnog tjedna“, Stručni tim savjetuje roditelje i učenike osmih razreda o primjerenoj srednjoj školi i zanimanju. Za sve učenike donosi se prijedlog o nastavku školovanja i obliku podrške od strane Centra “Vinko Bek”.
• Edukacija za odgojitelje, učitelje, nastavnike, profesore i stručne suradnike redovnih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola


Trošak usluge:
• Većinu usluga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluge i način plaćanja usluge pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.


Mjesto pružanja usluga:
• Obiteljski dom korisnika
• Redovni dječji vrtić, osnovna ili srednja škola
• Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, Zagreb
• Odjel integracije, Split
• Odjel integracije, Osijek


Kontakt:
Voditeljica Odjela integracije: Ivana Rotim, prof. defektolog
Tel: 01/2382-225; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mob: 099/2441-565
Voditeljica Odsjeka za ranu intervenciju i integraciju korisnika nižih razreda osnovne škole: Anita Lukić, prof. defektolog
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mob: 099/6981-697
Voditeljica Odsjeka za integraciju korisnika viših razreda osnovne škole i srednje škole: Blaženka Paković, prof. defektolog
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mob: 099/2681-567
Psihologinja u Odjelu integracije/koordinatorica Stručnog tima: Ida Poljan, prof. psiholog
tel: o1/2382-226; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mob: 099/2681-580
Socijalna radnica u Odjelu integracije: Marta Vrban, mag. soc. rada
Tel: 01/2382-226; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mob: 099/2681-571

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok