odjeli ss obrazovanje

Područje rada: promet i logistika

Stručna sprema: SSS (srednja stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s oštećenjem vida srednjoškolske dobi
  • odraslim polaznicima s oštećenjem vida

Cilj programa

stjecanje visokofunkcionalnih vještina neophodnih za obavljanje poslova u zanimanju telefonski operater (vještine i tehnike telefoniranja, kulturna i uljudna komunikacija s korisnicima i suradnicima, pružanje informacija telefonskim korisnicima, vođenje propisane evidencije o izvršenim uslugama, pretraživanje baze podataka, unos podataka u bazu podataka, kompjutorska daktilografija, osnove rada u pozivnim centrima) te usvajanje znanja o prometu, položaju i ulozi telekomunikacija i upoznavanje telekomunikacijskih sustava i mreža

Uvjeti za uključenje u program (dokumentacija za upis):

  • izravan upis za učenike s teškim/značajnim oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje telefonski operater)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan sadrži općeobrazovne sadržaje i specifične strukovne predmete. Važno je znanje stranih jezika (engleski i njemački jezik). Poslovni i radni zadaci ovog zanimanja zahtjevaju primjereno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, komunikativnost, točnost i odgovornost. Važna je sposobnost verbalnog i elektronskog komuniciranja s ostalim sudionicima u poslovnoj komunikaciji. Telefonski operater po završetku programa može raditi u pozivnim centrima različitih namjena, telemarketingu, teleprodaji i na drugim sličnim poslovima. Školovanje završava polaganjem završnog ispita. Nakon završenog školovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje u visokoškolskim ustanovama uz prethodno polaganje ispita državne mature.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

IV. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

3

3

I. strani jezik

3

3

3

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Povijest

2

2

0

0

Politika i gospodarstvo

0

0

2

0

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

0

Geografija

2

0

0

0

Prometna geografija

0

2

0

0

Fizika

2

3

0

0

Kompjutorska daktilografija

3

0

0

0

Informatika

2

2

2

0

Osnove prijevoza i prijenosa

3

0

0

0

Telekomunikacijski terminali

0

2

0

0

Telefonski praktikum

0

3

3

3

Osnove tehnike telekomunikacija

0

0

3

3

Telekomunikacijski promet

0

0

2

2

Telekomunikacijsko pravo

0

0

0

3

Komunikacijsko informatički praktikum

0

0

0

3

Psihologija komunikacije

0

0

2

2

Izborni predmet: II. strani jezik

2

2

2

2

Praktična nastava u radnom procesu

0

120

120

120

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

>0

Fakultativna nastava:
Telefonski marketing i telefonska prodaja

0

0

1

1

 

odjeli ss obrazovanje2Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se praktična nastava u radnom procesu održava u tvrtkama i ustanovama u mjestima prebivališta učenika. Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa

Program traje 4 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok