Aktivnost socijalnog rada usmjerena je na povezivanje različitih stručnih profila koji sudjeluju u provođenju programa psihosocijalne rehabilitacije te praćenje korisnika od dana prijema u program do završetka korištenja socijalne usluge.

U postupku ostvarivanja prava na socijalnu uslugu, socijalni radnik surađuje s nadležnim centrom za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta djeteta radi donošenja odluke o prijemu u program (sudjeluje u timskoj procjeni potreba korisnika te prikuplja dokumentaciju vezano uz prijem).

Po prijemu upoznaje korisnika s novom sredinom te pruža pomoć pri uključivanju, prati razdoblje adaptacije u suradnji s drugim stručnim radnicima u procesu odgoja, obrazovanja i psihosocijalne rehabilitacije te surađuje s primarnom/udomiteljskom obitelji korisnika.
Za svakog korisnika izrađuje se individualni plan rada kojim se definiraju ciljevi rada s korisnikom, metode rada i aktivnosti uvažavajući mišljenje roditelja i djeteta u vezi školovanja i rehabilitacije.

Socijalni radnik u svom radu koristi metode savjetovanja, usmjeravanja, informiranja i podrške korisniku i članovima obitelji.
Procesima odgoja i obrazovanja te psihosocijalne rehabilitacije, socijalni radnik kontinuirano prati korisnika i njegove potrebe te ovisno o promijeni okolnosti, inicira primjenu potrebnih oblika zaštite te priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite. Surađuje s različitim ustanovama (centrima za socijalnu skrb, domovima socijalne skrbi i drugim pružateljima socijalnih usluga, odgojno obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, tijelima državne uprave) te organizacijama civilnog društva s ciljem zadovoljavanja socijalnih, odgojno obrazovnih i rehabilitacijskih potreba korisnika.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok