Usluga je namijenjena: korisnicima 0-65 godina: djeci najranije dobi, predškolske dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi-te odraslim osobama s dijagnosticiranim oštećenjem vida ili uočenim poteškoćama u vizualnom funkcioniranju.

Cilj usluge: Dobivanje cjelovite slike razvoja, funkcioniranja i potreba pojedinog djeteta ili odrasle osobe te njegove obitelji vezano uz oštećenje vida. Utvrđuje se potreba za uključivanjem u neki od programa COO „Vinko Bek“ i provodi savjetovanje.

Uvjeti za timsku procjenu: Upućivanje od oftalmologa ili drugih liječnika, ostalih stručnjaka iz medicinskih ustanova (medicinski nalazi i druga dokumentacija), centara za socijalnu skrb (Zahtjev za timsku procjenu), dječjih vrtića, osnovnih ili srednjih škola, djelatnika udruga slijepih i slabovidnih, Službe za profesionalno usmjeravanje Zavoda za zapošljavanje ili zapažanja roditelja da dijete slabije vizualno funkcionira ili se sumnja na oštećenje vida.

Sadržaj usluge: Procjena se provodi timski, interdisciplinarno. Uključuje: procjenu vidnih funkcija i funkcionalnog vida; edukacijsko-rehabilitacijsku, psihologijsku, logopedsku i kineziološku procjenu te po potrebi i drugih stručnjaka iz Centra.

Način izvođenja usluge:Usluga se izvodi u Centru „Vinko Bek“, Zagreb, Kušlanova 59a (za djecu i mlade do završetka srednje škole te odrasle) ili u dislociranim jedinicama u Filipovićevoj 22d (Osnovna škola u posebnim uvjetima), Zagreb, te u Splitu (Pujanke 24a) i Osijeku (Bartula Kašića 54).

Edukacijski rehabilitator i socijalni radnik uzimaju anamnestičke podatke tijekom razgovora s roditeljem.
Edukacijski-rehabilitator-stručnjak za vid procjenjuje razvoj vizualnih funkcija specifičnim metodama i testovima.
Edukacijski rehabilitator za procjenu funkcionalnog vida testom utvrđuje vizualnu dob i specifične poteškoće te eventualnu potrebu za vježbama vida. Promatra ponašanje malog djeteta i procjenjuje razvoj na skalama. Ako se radi o djetetu predškolske ili školske dobi, procjenjuje pripremljenost za opismenjavanje na brajici za slijepe, a odabire optimalni tisak i tip bilježnica za slabovidne.
Psiholog procjenjuje psihomotorni/kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj koristeći igrovnu aktivnost, metodu opservacije i neki od razvojnih testova za malu djecu; testove inteligencije adaptirane za slabovidne i ITVIC test za slijepu djecu, test vidno-motoričke koordinacije (za slabovidne) i upitnike ličnosti.
Logoped po potrebi procjenjuje razvoj govornog aparata djeteta, receptivni i ekspresivni govor; za stariju djecu usvojenost glasovne analize i sinteze, lateralnost, sposobnost čitanja i pisanja te rječnik.
Kineziolog procjenjuje motorički razvoj koristeći opservaciju te testove.
Na kraju se objedinjavaju dobiveni podaci, savjetuje se roditelje odnosno korisnika o potrebi uključivanja u neki od programa Centra.

Trajanje usluge: Na timsku se procjenu obično dolazi jednokratno, traje ovisno o dobi, potrebama i mogućnostima korisnika (za malu djecu 1sat a za starije 3-4 sata, odnosno 1 dan za odrasle).
Kontrolna timska procjena ili procjena od strane pojedinog stručnjaka će se provesti po potrebi radi vještačenja, praćenja razvoja korisnika ili potrebe promjene programa, polaska u školu, odnosno nastavka školovanja (u okviru petodnevnog programa u Centru tzv. „Završnog tjedna“ na kraju 4.razreda OŠ-e te na kraju 8. razreda OŠ-e radi profesionalnog informiranja i savjetovanja).

Kontakti:

Za sva pitanja vezano za timsku procjenu molimo obratiti se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- za timsku procjenu djece do kraja srednje škole:
Ida Poljan, prof.psih.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel.: 01 2382 226, gsm: 099 2681 580

U prvom razgovoru s psihologom roditelji daju podatke o mogućem oštećenju vida te potrebama djeteta i svojim očekivanjima. Informira ih se o postupku i svrsi procjene te ukratko o području rada Centra (po potrebi: rana intervencija, integracija u redovite dječje vrtiće ili škole, psihosocijalna podrška ili odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi u posebnim uvjetima). Dogovara se slanje osnovne medicinske dokumentacije te ih se upućuje na CZSS po Zahtjev za timsku procjenu. Nakon primitka Zahtjeva, ponovno se kontaktira roditelj i dogovara se termin procjene.

-za timsku procjenu djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim razvojnim teškoćama osnovnoškolske dobi za koju bi bio primjeren neki od programa u Dislociranoj jedinici Filipovićeva:
Karolina Grabušić, prof.def.
tel.: 01 4821 660, 4821 661, 4821 939

-za timsku procjenu srednjoškolaca: Kod prijema Stručni tim vodi računa koji korisnik dolazi kad i na koje programe. Analizira se socijalna i medicinska dokumentacija. Opservacija se provodi za učenike prvih razreda SŠ-e, početno stanje se procjenjuje check-listama. Na osnovu izvješća rehabilitatora, odgojitelja, psihologa, socijalnog radnika i medicinske službe provodi se timska sinteza. Predlaže se program psihosocijalne rehabilitacije te se savjetuje korisnika i roditelje. Prati se provedba programa. Provodi se profesionalno informiranje i savjetovanje o nastavku školovanja i zapošljavanju.
Ivana Šalković
tel.: 099 529 3782

-za timsku procjenu odraslih osoba: Korisnici dolaze s Rješenjem CZSS o potrebnim programima koji se onda provode i prate od strane Stručnog tima i rehabilitatora. Provodi se savjetovanje korisnika i članova obitelji.
Emina Šišić-Anđelić

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok