U sjedištu Centra na lokaciji Kušlanova 59a u Zagrebu djeluje Odjel srednjoškolskog obrazovanja u okviru kojeg se provodi srednjoškolsko obrazovanje prema redovitom prilagođenom programu. Obrazovni programi provode se sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15).

Programi

Trenutno se u Centru provodi obrazovanje po sljedećim programima:

  • poslovni tajnik (u trajanju od četiri godine)
  • telefonski operater (u trajanju od četiri godine) te
  • administrator (u trajanju od tri godine).

Poslovni tajnik - područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija; učenici se obrazuju za poslove suvremenog tajnika, školovanje traje četiri godine i stječe se srednja stručna sprema.
Obrazovni program za zanimanje poslovni tajnik/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća na području uredskih poslova koji će učeniku omogućiti da, po završetku školovanja, samostalno, i uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, kvalificirano obavlja poslove i radne zadaće u okviru stečenog zanimanja uz doživotno učenje i usavršavanje.
Učenici se osposobljavaju za obavljanje svih administrativnih i tajničkih poslova u tvrtkama i državnim institucijama, u što je uključeno i komuniciranje sa strankama, poslovnim partnerima i ostalim suradnicima te uporaba sredstava i pomagala uredskog komuniciranja, posebno računala sa specifičnom opremom za slijepe i slabovidne.

Telefonski operater - područje rada: promet i logistika; učenici se obrazuju za poslove na telefonskim kućnim centralama u pozivnim i kontaktnim centrima.
Područje telekomunikacijskog prometa posljednjih je godina izloženo snažnim i značajnim tehničkim, tehnološkim i organizacijskim promjenama. Prije svega treba istaknuti izuzetno visok stupanj dostignute informatizacije i digitalizacije, što postavlja nove zahtjeve pred osobe oštećena vida glede pristupa radnim zadacima i specifične opreme za slijepe i slabovidne, a to pak zahtijeva i novu metodiku obrazovanja za njihovo zanimanje.
Učenici u suvremeno opremljenom telefonističkom kabinetu stječu visokofunkcionalna znanja i vještine neophodne za obavljanje poslova telefonskog operatera. Usvajaju znanja o prometu, položaju i ulozi telekomunikacija, upoznaju telekomunikacijske sustave i mreže, svladavaju vještine i tehnike telefoniranja i kompjutorsku daktilografiju te osnove rada u kontaktnim centrima.

Administrator - područje rada: ekonomija i trgovina; učenici se obrazuju za jednostavne uredske poslove, školovanje traje tri godine i stječe se niža stručna sprema.
Cilj ovog programa je profiliranje stručnjaka koji će biti prikladno osposobljeni za obavljanje poslova administrativne i tehničke prirode.
Učenicima koji se obrazuju u sva tri programa omogućeno je pohađanje izborne nastave iz drugog stranog jezika (učenici mogu birati između engleskog i njemačkog jezika).

Nastavni plan i program za sva ponuđena zanimanja sadrži općeobrazovne sadržaje (zajedničke za sve četverogodišnje strukovne škole) i specifične strukovne predmete čiji sadržaji proizlaze iz sveobuhvatnih poslova odabranog zanimanja.

U planu je uvođenje i novog četverogodišnjeg programa za zanimanje operater pozivnog centra koji je snažno baziran na stvarnim potrebama tržišta rada i znatno povećava mogućnost zapošljavanja učenika s oštećenjem vida nakon uspješnog završetka programa. Po završetku ovog programa učenik će biti samostalan u radu s računalom na razini koja je potrebna za obavljanje djelatnosti operatera pozivnog centra, a osnovna informatička pismenost koju će steći tijekom školovanja koristit će mu i u privatnom životu. Kako su zahtjevi zanimanja operatera pozivnog centra prodajno i komunikacijski usmjereni, većina programa obrađuje upravo ove vještine. Važno je istaći da ovaj program, pored samih znanja i vještina, učenika uči razmišljati na prodajni način, što je posebno važno i traženo od strane budućih poslodavaca.

Izvođenje nastave/prakse odnosno praktične nastave

Nastava se izvodi u učionicama i kabinetima opremljenim suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se stručna praksa/praktična nastava obavlja u poduzećima i ustanovama u mjestu prebivališta učenika. Metode, sadržaji rada i nastavna pomagala prilagođeni su sposobnostima učenika s ciljem postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.

Organizacija rada

Nastava za učenike srednje škole organizirana je u jednoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati) u petodnevnom radnom tjednu prema rasporedu.

Dodatna i dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti organizirane su u poslijepodnevnim satima po završetku redovne nastave.

Kontakti

Voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja
Damir Štefotić, prof.
tel: 01/2382 200
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glazbeno obrazovanje obuhvaća glazbeni vrtić (priprema za upis u osnovnoškolski glazbeni program) i osnovno glazbeno obrazovanje u trajanju od šest godina.

U program osnovnoškolskog obrazovanja uključeni su:
- učenici osnovnoškolske dobi s oštećenjem vida
- učenici osnovnoškolske dobi i mladi do 21. godine života s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama u razvoju

Učenici se školuju po sljedećim programima:
- redoviti program uz individualizirane postupke
- redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke
- posebni program uz individualizirane postupke
- posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke

Trajanje programa
- redoviti program uz individualizirane postupke/redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke/posebni program u trajanju od 8 godina
- posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke u trajanju do 21. godine

Nastava se odvija u malim razredima i odgojno-obrazovnim skupinama, a edukacijski rehabilitatori i učitelji nastavne sadržaje, materijale, metode i oblike rada prilagođavaju individualnim potrebama i mogućnostima učenika. Upotrebljavaju se udžbenici i nastavni materijali na Brailleovom pismu ili uvećanom crnom tisku, prilagođene bilježnice, razna pomagala (brajev stroj, CCTV, povećala, računala s govornom jedinicom i dr.).

Obrazovanje u Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' ostvaruje se
sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15). Učenici se upisuju u primjereni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja temeljem rješenja Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Način provođenja programa
Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni. Po završetku nastave provode se individualni i grupni programi psihosocijalne rehabilitacije za korisnike. Za polaznike osnovnoškolskog programa odgoja i obrazovanja s prebivalištem na području Grada Zagreba organiziran je prijevoz kombijem.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok