Programi psihosocijalne rehabilitacije veoma su važni za slijepe i slabovidne osobe jer im omogućuju samostalnost u životu i radu.

Kako bi bili što učinkovitiji, pri njihovu kreiranju uzima se u obzir vrsta i stupanj oštećenja vida, vrijeme njegova nastanka, eventualne dodatne teškoće te potrebe i interesi rehabilitanata.

Programi psihosocijalne rehabilitacije su:

Timska procjena potreba korisnika

Psihološka podrška

Socijalni rad

Odgoj i edukacijska rehabilitacija

Orijentacija i kretanje

Svakodnevne i socijalne vještine

Brajica

Senzorna integreacija (tekst u petak)

Vježbe vida

Tiflotehnička obuka

Logoterapija

Likovna terapija i likovne aktivnosti

Glazbena terapija i glazbene aktivnosti

Fizikalna terapija

Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok