dramska

Program odgoja i edukacijske rehabilitacije ima za cilj usvajanje i jačanje motoričkih, praktično-osobnih te spoznajno-društvenih vještina korisnika. Potiče se inicijativnost i kreativnost u radu te aktivno provođenje slobodnog vremena radi jačanja samostalnosti i razvoja pozitivnog odnosa prema okolini i društvenim vrijednostima.

Dramska skupina

Slijepa i slabovidna djeca mnoge informacije o situacijama i stvarima koje ih okružuju ne mogu dobiti neposrednim opažanjem, već na osnovu razgovora s drugima. Takve posredne informacije stvaraju u djece oštećena vida siromašne predodžbe o okolini o slabo se učvrsšćuju u pamćenju, pa ona često ostaju pasivna.

Djeci oštećena vida, dakle, treba što češće omogućavati stjecanje informacija neposrednim iskustvom, najbolje kroz igru.

Vođena ovakvim shvaćanjem, u Centru "Vinko Bek" već niz godina djeluje dramska družina, kako u Osnovnoj tako i u Srednjoj školi. Njena značajna uloga u općem razvoju djece i mladeži oštećena vida ogleda se u sljedećem:

• djeca i mladi stječu bogate informacije, a ne usvajaju znanja samo formalno
• stalno ih se potiče i dovodi u nove situacije
• potiče se razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti
• razvija se i obogaćuje njihova kazališna kultura, kultura govora, pisane riječi i scenskog izraza
• potiče se pravilna interpretacija teksta i obogaćuje rječnik
• spontanom igrom smanjuje se kako tjelesna tako i psihička napetost, pogotovo u javnim nastupima i novim situacijama
• stječe se i razvija društvena svijest - kritičnost, odgovornost i trpeljivost
• razvija se samopouzdanje i dolazi do bolje komunikacije i integracije djece i mladih u društvo
• omogućuje im se dramsko stvaralaštvo u skladu s njihovim mogućnostima

Bavljenje dramskim aktivnostima objedinjuje literarno, likovno, glazbeno i govorno područje te scensku koreografiju pokreta.

Naše dramske družine redovito sudjeluju na školskim priredbama, na LIDRANU (smotri stvaralaštva djece i mladeži), gdje smo došli do državne razine natjecanja, i na smotrama osoba s posebnim potrebama.

Učenici koji pokažu dovoljno ustrajnosti i želje za daljnjim djelovanjem u dramskom izričaju, usmjeravaju se u Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", koji iza sebe ima pedesetogodišnju tradiciju, niz gostovanja po Europi i niz predstava visoko ocijenjenih i od publike i od profesionalne kritike.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok