Aktivnost socijalnog rada usmjerena je na povezivanje različitih stručnih profila koji sudjeluju u provođenju programa psihosocijalne rehabilitacije te praćenje korisnika od dana prijema u program do završetka korištenja socijalne usluge.

U postupku ostvarivanja prava na socijalnu uslugu, socijalni radnik surađuje s nadležnim centrom za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta djeteta radi donošenja odluke o prijemu u program (sudjeluje u timskoj procjeni potreba korisnika te prikuplja dokumentaciju vezano uz prijem).

Po prijemu upoznaje korisnika s novom sredinom te pruža pomoć pri uključivanju, prati razdoblje adaptacije u suradnji s drugim stručnim radnicima u procesu odgoja, obrazovanja i psihosocijalne rehabilitacije te surađuje s primarnom/udomiteljskom obitelji korisnika.
Za svakog korisnika izrađuje se individualni plan rada kojim se definiraju ciljevi rada s korisnikom, metode rada i aktivnosti uvažavajući mišljenje roditelja i djeteta u vezi školovanja i rehabilitacije.

Socijalni radnik u svom radu koristi metode savjetovanja, usmjeravanja, informiranja i podrške korisniku i članovima obitelji.
Procesima odgoja i obrazovanja te psihosocijalne rehabilitacije, socijalni radnik kontinuirano prati korisnika i njegove potrebe te ovisno o promijeni okolnosti, inicira primjenu potrebnih oblika zaštite te priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite. Surađuje s različitim ustanovama (centrima za socijalnu skrb, domovima socijalne skrbi i drugim pružateljima socijalnih usluga, odgojno obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, tijelima državne uprave) te organizacijama civilnog društva s ciljem zadovoljavanja socijalnih, odgojno obrazovnih i rehabilitacijskih potreba korisnika.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok