foto

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu, poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć roditeljima/udomiteljima kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili teškoće djeteta.

Pruža se djeci i roditeljima/udomiteljima radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ukoliko se ista usluga ne pruža u okviru zdravstvene djelatnosti. Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u najranijoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće u pravilu do navršene 3. godine, a iznimno do 7. godine života.
Usluga se može pružati u domu korisnika ili kod pružatelja usluge najviše do 5 sati tjedno. Uključivanje u uslugu rane intervencije isključuje mogućnost pružanja usluge psihosocijalne podrške.

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva psihosocijalnu rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika
- može se pružati individualno i u grupi
- kroz socijalnu uslugu psihosocijalna podrška mogu se pružiti slijedeće usluge i aktivnosti:

Integracija

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima te stručnim suradnicima u predškolskim i školskim ustanovama.
Usluga može trajati do 5 sati tjedno. Na samom početku uključivanja djeteta u program u predškolskoj/školskoj ustanovi organizira se seminar za odgajatelje/učitelje, nastavnike i stručne suradnike kako bi ih se upoznalo s problematikom djece s oštećenjem vida, njihovim funkcioniranjem i potrebnim prilagodbama. Također se provodi radionica stimulacije slabovidnosti kako bi se sudionicima približilo djetetovo oštećenje vida i senzibiliziralo ih se, kao i radionice učenja brajice i kretanja pomoću videćeg vodiča. Korisnici imaju pravo na uvećane udžbenike i prilagođene bilježnice s obzirom na individualne potrebe djeteta kao i na udžbenike na brajici.

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.
Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno te se u tom vremenu osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj je socijalna usluga koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok