Smještaj je socijalna usluga koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Djeca, mladi i odrasle osobe s oštećenjem vida se u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ nalaze na privremenom smještaju koji traje tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana.
Privremeni smještaj priznaje se:
- radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa i može trajati najduže do godinu dana
- radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta i traje dok traje potreba za redovitim školovanjem (najdulje do 21. godine života).

Prehrana
Korisnicima privremenog smještaja osigurava se primjerena prehrana sukladno propisanim standardima prehrane.
Za djecu se osigurava pet obroka dnevno, a za odrasle osobe četiri obroka dnevno.
Količina i kakvoća obroka te način posluživanja primjeren je potrebama i zdravstvenom stanju korisnika sukladno planu prehrane (jelovnik).
Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči.
Kod korisnika čije zdravstveno stanje zahtijeva poseban način prehrane, jelovnik i broj dnevnih obroka utvrđuje se u dogovoru s nadležnim liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

Briga o zdravlju
Brigu o zdravlju i njegu korisnika smještaja u Centru pruža medicinska služba 24 sata dnevno, a ona obuhvaća:
- provodi 24h brigu o zdravlju, prehrani i higijeni naših korisnika
- kada postoji zdravstvena indikacija prilagođava prehranu specifičnim potrebama korisnika
- prati opće zdravstveno stanje korisnika
- provodi preventivne mjere s ciljem očuvanja zdravlja korisnika
- organizira pružanje zdravstvenih usluga ( pregledi i dijagnostičke pretrage) u suradnji liječnikom obiteljske medicine
- neposredno pružanje zdravstvenih usluga (briga za bolesne korisnike smještaja)
- pruža prvu pomoć, poziva hitnu medicinsku pomoć/prati korisnika na hitnu medicinsku pomoć, obavještava roditelje/skrbnike o hitnim zdravstvenima stanjima
- surađuje s roditeljima i zakonskim skrbnicima
- surađuje s ostalim zdravstvenim ustanovama

Skrb tijekom noći
Korisnicima privremenog smještaja osigurana je skrb tijekom noći. U noćnoj smjeni od 22 do 7 sati radi medicinska služba.

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok