- Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun

- Procedura blagajničkog poslovanja

 

Zakoni i propisi kojima se uređuje djelatnost Centra:

· Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015)

· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/2012, 94/2013)

· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/2014)

· Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

· Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 157/13)

· Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o ustanovama (NN 35/08)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009, 24/10, 22/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (94/10)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok