Područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Stručna sprema: NSS (niža stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s teškim/značajnim oštećenjem vida srednjoškolske dobi

Cilj programa

  • stjecanje teoretskih i praktičnih znanja i vještina za obavljanje jednostavnih i srednje složenih administrativnih (uredskih) poslova i profiliranje kvalificiranih radnika koji će biti prikladno osposobljeni za tržište rada

Uvjeti za uključenje u program:

  • izravan upis za učenike s oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje administrator)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan i program sastoji se od općeobrazovnih i specifičnih strukovnih sadržaja. Administrator po završetku školovanja može raditi u privatnim ili javnim tvrtkama i ustanovama i obavljati osnovne administrativne poslove. Školovanje završava polaganjem završnog ispita.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

4

Računalstvo

0

2

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

Strani jezik

2

1

1

Matematika u struci

2

2

2

Osnove ekonomije i prava

1

3

2

Komunikacija u poslovnoj organizaciji

6

6

6

Poduzetništvo

1

0

0

Izborni predmeti: Kompjutorska daktilografija/Poduzetništvo na dijelu

2

2

2

Praktična nastava

5

5

5

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

 

Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se jedan dio praktične nastave izvodi se u školi (u uredskom praktikumu/specijaliziranoj učionici), a drugi dio u radnom procesu. Praktična nastava u radnom procesu izvodi se kroz dva zasebna radna tjedna u školskoj godini izvan ustanove u mjestu prebivališta (80 radnih sati). Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa

Program traje 3 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok