dramska

Program odgoja i edukacijske rehabilitacije ima za cilj usvajanje i jačanje motoričkih, praktično-osobnih te spoznajno-društvenih vještina korisnika. Potiče se inicijativnost i kreativnost u radu te aktivno provođenje slobodnog vremena radi jačanja samostalnosti i razvoja pozitivnog odnosa prema okolini i društvenim vrijednostima.

Dramska skupina

Slijepa i slabovidna djeca mnoge informacije o situacijama i stvarima koje ih okružuju ne mogu dobiti neposrednim opažanjem, već na osnovu razgovora s drugima. Takve posredne informacije stvaraju u djece oštećena vida siromašne predodžbe o okolini o slabo se učvrsšćuju u pamćenju, pa ona često ostaju pasivna.

Djeci oštećena vida, dakle, treba što češće omogućavati stjecanje informacija neposrednim iskustvom, najbolje kroz igru.

Vođena ovakvim shvaćanjem, u Centru "Vinko Bek" već niz godina djeluje dramska družina, kako u Osnovnoj tako i u Srednjoj školi. Njena značajna uloga u općem razvoju djece i mladeži oštećena vida ogleda se u sljedećem:

• djeca i mladi stječu bogate informacije, a ne usvajaju znanja samo formalno
• stalno ih se potiče i dovodi u nove situacije
• potiče se razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti
• razvija se i obogaćuje njihova kazališna kultura, kultura govora, pisane riječi i scenskog izraza
• potiče se pravilna interpretacija teksta i obogaćuje rječnik
• spontanom igrom smanjuje se kako tjelesna tako i psihička napetost, pogotovo u javnim nastupima i novim situacijama
• stječe se i razvija društvena svijest - kritičnost, odgovornost i trpeljivost
• razvija se samopouzdanje i dolazi do bolje komunikacije i integracije djece i mladih u društvo
• omogućuje im se dramsko stvaralaštvo u skladu s njihovim mogućnostima

Bavljenje dramskim aktivnostima objedinjuje literarno, likovno, glazbeno i govorno područje te scensku koreografiju pokreta.

Naše dramske družine redovito sudjeluju na školskim priredbama, na LIDRANU (smotri stvaralaštva djece i mladeži), gdje smo došli do državne razine natjecanja, i na smotrama osoba s posebnim potrebama.

Učenici koji pokažu dovoljno ustrajnosti i želje za daljnjim djelovanjem u dramskom izričaju, usmjeravaju se u Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", koji iza sebe ima pedesetogodišnju tradiciju, niz gostovanja po Europi i niz predstava visoko ocijenjenih i od publike i od profesionalne kritike.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok