Usluga je namijenjena: korisnicima 0-65 godina: djeci najranije dobi, predškolske dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi-te odraslim osobama s dijagnosticiranim oštećenjem vida ili uočenim poteškoćama u vizualnom funkcioniranju.

Cilj usluge: Dobivanje cjelovite slike razvoja, funkcioniranja i potreba pojedinog djeteta ili odrasle osobe te njegove obitelji vezano uz oštećenje vida. Utvrđuje se potreba za uključivanjem u neki od programa COO „Vinko Bek“ i provodi savjetovanje.

Uvjeti za timsku procjenu: Upućivanje od oftalmologa ili drugih liječnika, ostalih stručnjaka iz medicinskih ustanova (medicinski nalazi i druga dokumentacija), centara za socijalnu skrb (Zahtjev za timsku procjenu), dječjih vrtića, osnovnih ili srednjih škola, djelatnika udruga slijepih i slabovidnih, Službe za profesionalno usmjeravanje Zavoda za zapošljavanje ili zapažanja roditelja da dijete slabije vizualno funkcionira ili se sumnja na oštećenje vida.

Sadržaj usluge: Procjena se provodi timski, interdisciplinarno. Uključuje: procjenu vidnih funkcija i funkcionalnog vida; edukacijsko-rehabilitacijsku, psihologijsku, logopedsku i kineziološku procjenu te po potrebi i drugih stručnjaka iz Centra.

Način izvođenja usluge:Usluga se izvodi u Centru „Vinko Bek“, Zagreb, Kušlanova 59a (za djecu i mlade do završetka srednje škole te odrasle) ili u dislociranim jedinicama u Filipovićevoj 22d (Osnovna škola u posebnim uvjetima), Zagreb, te u Splitu (Pujanke 24a) i Osijeku (Bartula Kašića 54).

Edukacijski rehabilitator i socijalni radnik uzimaju anamnestičke podatke tijekom razgovora s roditeljem.
Edukacijski-rehabilitator-stručnjak za vid procjenjuje razvoj vizualnih funkcija specifičnim metodama i testovima.
Edukacijski rehabilitator za procjenu funkcionalnog vida testom utvrđuje vizualnu dob i specifične poteškoće te eventualnu potrebu za vježbama vida. Promatra ponašanje malog djeteta i procjenjuje razvoj na skalama. Ako se radi o djetetu predškolske ili školske dobi, procjenjuje pripremljenost za opismenjavanje na brajici za slijepe, a odabire optimalni tisak i tip bilježnica za slabovidne.
Psiholog procjenjuje psihomotorni/kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj koristeći igrovnu aktivnost, metodu opservacije i neki od razvojnih testova za malu djecu; testove inteligencije adaptirane za slabovidne i ITVIC test za slijepu djecu, test vidno-motoričke koordinacije (za slabovidne) i upitnike ličnosti.
Logoped po potrebi procjenjuje razvoj govornog aparata djeteta, receptivni i ekspresivni govor; za stariju djecu usvojenost glasovne analize i sinteze, lateralnost, sposobnost čitanja i pisanja te rječnik.
Kineziolog procjenjuje motorički razvoj koristeći opservaciju te testove.
Na kraju se objedinjavaju dobiveni podaci, savjetuje se roditelje odnosno korisnika o potrebi uključivanja u neki od programa Centra.

Trajanje usluge: Na timsku se procjenu obično dolazi jednokratno, traje ovisno o dobi, potrebama i mogućnostima korisnika (za malu djecu 1sat a za starije 3-4 sata, odnosno 1 dan za odrasle).
Kontrolna timska procjena ili procjena od strane pojedinog stručnjaka će se provesti po potrebi radi vještačenja, praćenja razvoja korisnika ili potrebe promjene programa, polaska u školu, odnosno nastavka školovanja (u okviru petodnevnog programa u Centru tzv. „Završnog tjedna“ na kraju 4.razreda OŠ-e te na kraju 8. razreda OŠ-e radi profesionalnog informiranja i savjetovanja).

Kontakti:

Za sva pitanja vezano za timsku procjenu molimo obratiti se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- za timsku procjenu djece do kraja srednje škole:
Ida Poljan, prof.psih.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel.: 01 2382 226, gsm: 099 2681 580

U prvom razgovoru s psihologom roditelji daju podatke o mogućem oštećenju vida te potrebama djeteta i svojim očekivanjima. Informira ih se o postupku i svrsi procjene te ukratko o području rada Centra (po potrebi: rana intervencija, integracija u redovite dječje vrtiće ili škole, psihosocijalna podrška ili odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi u posebnim uvjetima). Dogovara se slanje osnovne medicinske dokumentacije te ih se upućuje na CZSS po Zahtjev za timsku procjenu. Nakon primitka Zahtjeva, ponovno se kontaktira roditelj i dogovara se termin procjene.

-za timsku procjenu djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim razvojnim teškoćama osnovnoškolske dobi za koju bi bio primjeren neki od programa u Dislociranoj jedinici Filipovićeva:
Karolina Grabušić, prof.def.
tel.: 01 4821 660, 4821 661, 4821 939

-za timsku procjenu srednjoškolaca: Kod prijema Stručni tim vodi računa koji korisnik dolazi kad i na koje programe. Analizira se socijalna i medicinska dokumentacija. Opservacija se provodi za učenike prvih razreda SŠ-e, početno stanje se procjenjuje check-listama. Na osnovu izvješća rehabilitatora, odgojitelja, psihologa, socijalnog radnika i medicinske službe provodi se timska sinteza. Predlaže se program psihosocijalne rehabilitacije te se savjetuje korisnika i roditelje. Prati se provedba programa. Provodi se profesionalno informiranje i savjetovanje o nastavku školovanja i zapošljavanju.
Ivana Šalković
tel.: 099 529 3782

-za timsku procjenu odraslih osoba: Korisnici dolaze s Rješenjem CZSS o potrebnim programima koji se onda provode i prate od strane Stručnog tima i rehabilitatora. Provodi se savjetovanje korisnika i članova obitelji.
Emina Šišić-Anđelić

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok