Orjent. i kretanje
Što je orijentacija, a što kretanje?

Orijentacija ili snalaženje u prostoru je sposobnost slijepih i visoko slabovidnih osoba da u svakom trenutku mogu odrediti položaj svog tijela u odnosu na okolinu. Ljudi se najčešće orijentiraju vizualno - promatrajući svijet oko sebe. Osobe oštećena vida ne mogu se vizualno orijentirati pa stvari koje ih okružuju, njihove međusobne odnose i promjene u tim odnosima, koje su posljedica kretanja kroz prostor, moraju pamtiti.

Kretanje je sposobnost da se uz pomoć organa za kretanje svlada udaljenost od polazišta do odredišta.

Osobe oštećena vida koje nisu dostigle osnovnu razinu samostalnosti u kretanju, neovisno o dobi, stupnju oštećenja vida i drugim faktorima, osposobljavaju se za sigurno i samopouzdano samostalno kretanje, što sličnije kretanju osoba koje vide.

Tko, gdje i kako provodi program osposobljavanja?

Program provode stručnjaci koji su prošli dodatnu edukaciju iz orijentacije i kretanja osoba oštećena vida - peripatolozi.

Svaki program osposobljavanja je individualan, a provodi se u raznim okruženjima - zatvorenom prostoru u kontroliranim uvjetima (zgrada Centra), na otvorenom više ili manje kontroliranom prostoru (uži kvart Centra), te ostalim javnim pješačkim površinama.

Ako osoba ne živi u Zagrebu, završni dio obuke provodi se u mjestu stanovanja.

Ukoliko se radi o djetetu ili srednjoškolcu koji je uključen u redovni sustav obrazovanja (neovisno o mjestu stanovanja), osposobljavanje se provodi u školi (zatvoreni prostor) i pripadajućim javnim pješačkim površinama (otvoreni prostor).

Kome je namijenjen program i koje su njegove specifičnosti?

Program je namijenjen djeci, mladeži te posebice odraslim osobama koje su u kasnijoj dobi izgubile vid.

Djeca su obuhvaćena predvježbama za orijentaciju i kretanje. Uz pomoć ostalih osjetila, koja se stalno razvijaju, djeca svladavaju znanja, vještine i navike koje su preduvjet za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa.

Mladež i odrasli uče tehnike kretanja uz pomoć bijelog štapa (dijagonalnu, dodirnu i klizajuću) i uz njihovu pomoć proširuju spoznaje o svojoj okolini.

Odrasle osobe koje su u kasnijoj dobi izgubile vid nadograđuju svoje znanje iz orijentacije i kretanja, stečeno prije gubitka vida, specifičnim vještinama i postupcima (vježbama ostalih osjetila, zaštitnim tehnikama i mjerama opreza, tehnikama kretanja uz pomoć bijelog štapa i dr.) kako bi ponovno postigle samostalnost u kretanju.

Što je krajnji cilj ovog programa?

Uspješnim savladavanjem programa osobe oštećena vida postižu određenu razinu samostalnosti u kretanju, što je preduvjet za uspješan i neovisan život i potpunu integraciju ili reintegraciju u društvu.

Orijentacija je sposobnost određivanja položala svog tijela u prostoru te položaja i međusobnog odnosa predmeta u prostoru.

Kretanje je sposobnost lokomotornog aparata da svlada udaljenost od polazišta do cilja. U peripatologiji su orijentacija i kretanje povezani i međuobno ovisni.

Orijentacija i kretanje, odnosno peripatologija, je disciplina koja ima za cilj osposobiti osobu oštećena vida za samostalno, sigurno i učinkovito kretanje.

Korisnik usluge može biti svaka osoba oštećena vida koja treba i želi samostalnost u kretanju.
Program provode instruktori orijentacije i kretanja (peripatolozi), koji uz diplomu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta imaju završenu i od Fakulteta verificiranu edukaciju iz ovog područja.

Program se provodi individualno, u dogovoru s korisnikom i članovima njegove obitelji. Minimalno trajanje programa je 105 sati, ali može trajati i duže, ovisno o dobi i sposobnostima korisnika te intenzitetu poduke. Nakon 105 sati korisnik je najčešće osposobljen za samostalno kretanje, ali njegov instruktor uvijek mu je spreman pomoći kod novih situacija i puteva.

Tehnike orijentacije i kretanja

1. Kretanje uz pomoć videćeg vodiča
Osoba oštećena vida drži se za lakat videće osobe koja hoda pola koraka ispred nje.
Nakon što se dobro uvježba, ova je tehnika veoma praktična i sigurna.

2. Kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa
Štap je temelj samostalnog kretanja, a dobro svladana tehnika osnova je sigurnosti.
U zatvorenom i otvorenom prostoru vježbaju se klizajuća i dodirna tehnika štapa.

3. Tehnika praćenja zida uz zaštitne tehnike
Ovo je tehnika za kretanje u zatvorenom prostoru bez bijelog štapa i pomoći vodiča.

4. Kretanje uz pomoć psa vodiča
Ovu uslugu pruža Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

5. Kretanje uz pomoć elektronskih pomagala
Elektronska pomagala prikupljaju podatke o preprekama izvan domašaja štapa, ali se mogu upotrebljavati samo kao pomoćno sredstvo uz bijeli štap.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok