LOKACIJE DJELOVANJA I UNUTARNJI USTROJ CENTRA

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek».

Centar djeluje na sljedeće četiri lokacije:

1. Kušlanova 59a, Zagreb (sjedište Centra)
2. Filipovićeva 22d, Zagreb (Dislocirana jedinica Zagreb)
3. Pujanke 24 a, Split (Odjel integracije)
4. Bartola Kašića 54, Osijek (odjel integracije)

Rad Centra ustrojen je po odjelima koji obavljaju djelatnost u sjedištu i Dislociranoj jedinici Zagreb.

Sjedište

U sjedištu Centra ustrojeni su sljedeći odjeli:
1. Odjel odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih
2. Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju odraslih osoba
3. Odjel integracije
4. Odjel srednjoškolskog obrazovanja
5. Odjel izdavačke djelatnosti na brajici i uvećanom tisku
6. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova

Računovodstveni, administrativni i informatički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Dislocirana jedinica Zagreb

U Dislociranoj jedinici Zagreb provode se programi odgoja, obrazovanja i psihosocijalne rehabilitacije djece predškolske i osnovnoškolske dobi. Programi se provode bez ustrojavanja odjela pod neposrednim rukovođenjem voditelja Dislocirane jedinice.
Voditelje odjela i voditelja Dislocirane jedinice imenuje i razrješava ravnatelj između radnika tih odjela i Dislocirane jedinice.

Unutarnji ustroj Centra pobliže se regulira Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok