odjeli ss obrazovanje

Područje rada: promet i logistika

Stručna sprema: SSS (srednja stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s oštećenjem vida srednjoškolske dobi
  • odraslim polaznicima s oštećenjem vida

Cilj programa

stjecanje visokofunkcionalnih vještina neophodnih za obavljanje poslova u zanimanju telefonski operater (vještine i tehnike telefoniranja, kulturna i uljudna komunikacija s korisnicima i suradnicima, pružanje informacija telefonskim korisnicima, vođenje propisane evidencije o izvršenim uslugama, pretraživanje baze podataka, unos podataka u bazu podataka, kompjutorska daktilografija, osnove rada u pozivnim centrima) te usvajanje znanja o prometu, položaju i ulozi telekomunikacija i upoznavanje telekomunikacijskih sustava i mreža

Uvjeti za uključenje u program (dokumentacija za upis):

  • izravan upis za učenike s teškim/značajnim oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje telefonski operater)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan sadrži općeobrazovne sadržaje i specifične strukovne predmete. Važno je znanje stranih jezika (engleski i njemački jezik). Poslovni i radni zadaci ovog zanimanja zahtjevaju primjereno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, komunikativnost, točnost i odgovornost. Važna je sposobnost verbalnog i elektronskog komuniciranja s ostalim sudionicima u poslovnoj komunikaciji. Telefonski operater po završetku programa može raditi u pozivnim centrima različitih namjena, telemarketingu, teleprodaji i na drugim sličnim poslovima. Školovanje završava polaganjem završnog ispita. Nakon završenog školovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje u visokoškolskim ustanovama uz prethodno polaganje ispita državne mature.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

IV. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

3

3

I. strani jezik

3

3

3

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Povijest

2

2

0

0

Politika i gospodarstvo

0

0

2

0

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

0

Geografija

2

0

0

0

Prometna geografija

0

2

0

0

Fizika

2

3

0

0

Kompjutorska daktilografija

3

0

0

0

Informatika

2

2

2

0

Osnove prijevoza i prijenosa

3

0

0

0

Telekomunikacijski terminali

0

2

0

0

Telefonski praktikum

0

3

3

3

Osnove tehnike telekomunikacija

0

0

3

3

Telekomunikacijski promet

0

0

2

2

Telekomunikacijsko pravo

0

0

0

3

Komunikacijsko informatički praktikum

0

0

0

3

Psihologija komunikacije

0

0

2

2

Izborni predmet: II. strani jezik

2

2

2

2

Praktična nastava u radnom procesu

0

120

120

120

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

>0

Fakultativna nastava:
Telefonski marketing i telefonska prodaja

0

0

1

1

 

odjeli ss obrazovanje2Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se praktična nastava u radnom procesu održava u tvrtkama i ustanovama u mjestima prebivališta učenika. Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa

Program traje 4 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

Rješenje o nastavku obrazovanja

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok