poslovni tajnik

Područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Stručna sprema: SSS (srednja stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s oštećenjem vida srednjoškolske dobi
  • odraslim polaznicima s oštećenjem vida

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina i umijeća na području uredskih poslova koji će učeniku omogućiti da, po završetku školovanja, samostalno, i uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, kvalificirano obavlja poslove i radne zadatke u okviru stečenog zanimanja; učenici se osposobljavaju za obavljanje svih administrativnih i tajničkih poslova u tvrtkama, tijelima uprave i državnim ustanovama, u što je uključeno i komuniciranje sa strankama, poslovnim partnerima i ostalim suradnicima te upotreba sredstava i pomagala uredskog komuniciranja, osobito računala sa specifičnom opremom za slijepe.

Uvjeti za uključenje u program (dokumentacija za upis):

  • izravan upis za učenike s teškim/značajnim oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje poslovni tajnik)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan i program sastoji se od općeobrazovnih i specifičnih strukovnih sadržaja. Za obavljanje poslova poslovnog tajnika potrebno je dobro poznavanje standardnog hrvatskog jezika i poslovnog jezika, stranih jezika (engleski i njemački jezik), a treba imati i razvijene vještine poslovnog komuniciranja i rada na računalu. Poslovni tajnik po završetku programa može raditi u privatnim ili javnim tvrtkama i ustanovama gdje postoji potreba za administrativnim poslovima. Školovanje završava polaganjem završnog ispita. Po završetku školovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje u visokoškolskim ustanovama uz prethodno polaganje ispita državne mature.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

IV. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Hrvatski poslovni jezik

1

0

0

1

I. strani jezik

3

3

3

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Povijest

2

2

0

0

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

0

Zemljopis

2

2

0

0

Informatika i informatički poslovni sustavi

2

2

2

2

Poslovna psihologija

0

0

2

0

Ustavni ustroj Republike Hrvatske

0

2

0

0

Kompjutorska daktilografija

5

4

0

0

Osnove poduzetništva i menadžmenta

0

2

2

0

Radno pravo

0

0

0

3

Tajnički poslovi

0

0

2

2

Fonodaktilografija

0

0

2

2

Tehnika komuniciranja

0

2

2

2

Trgovačko pravo

0

0

0

2

Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom

0

0

4

3

Izborni predmet: II. strani jezik

2

2

2

2

Stručna praksa

120

120

120

120

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

0

Fakultativna nastava: Telefonski marketing i telefonska prodaja

0

0

1

1

 

Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se stručna praksa održava u tvrtkama i ustanovama u mjestima prebivališta učenika. Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa
Program traje 4 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok