poslovni tajnik

Područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Stručna sprema: SSS (srednja stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s oštećenjem vida srednjoškolske dobi
  • odraslim polaznicima s oštećenjem vida

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina i umijeća na području uredskih poslova koji će učeniku omogućiti da, po završetku školovanja, samostalno, i uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, kvalificirano obavlja poslove i radne zadatke u okviru stečenog zanimanja; učenici se osposobljavaju za obavljanje svih administrativnih i tajničkih poslova u tvrtkama, tijelima uprave i državnim ustanovama, u što je uključeno i komuniciranje sa strankama, poslovnim partnerima i ostalim suradnicima te upotreba sredstava i pomagala uredskog komuniciranja, osobito računala sa specifičnom opremom za slijepe.

Uvjeti za uključenje u program (dokumentacija za upis):

  • izravan upis za učenike s teškim/značajnim oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje poslovni tajnik)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan i program sastoji se od općeobrazovnih i specifičnih strukovnih sadržaja. Za obavljanje poslova poslovnog tajnika potrebno je dobro poznavanje standardnog hrvatskog jezika i poslovnog jezika, stranih jezika (engleski i njemački jezik), a treba imati i razvijene vještine poslovnog komuniciranja i rada na računalu. Poslovni tajnik po završetku programa može raditi u privatnim ili javnim tvrtkama i ustanovama gdje postoji potreba za administrativnim poslovima. Školovanje završava polaganjem završnog ispita. Po završetku školovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje u visokoškolskim ustanovama uz prethodno polaganje ispita državne mature.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

IV. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Hrvatski poslovni jezik

1

0

0

1

I. strani jezik

3

3

3

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Povijest

2

2

0

0

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

0

Zemljopis

2

2

0

0

Informatika i informatički poslovni sustavi

2

2

2

2

Poslovna psihologija

0

0

2

0

Ustavni ustroj Republike Hrvatske

0

2

0

0

Kompjutorska daktilografija

5

4

0

0

Osnove poduzetništva i menadžmenta

0

2

2

0

Radno pravo

0

0

0

3

Tajnički poslovi

0

0

2

2

Fonodaktilografija

0

0

2

2

Tehnika komuniciranja

0

2

2

2

Trgovačko pravo

0

0

0

2

Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom

0

0

4

3

Izborni predmet: II. strani jezik

2

2

2

2

Stručna praksa

120

120

120

120

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

0

Fakultativna nastava: Telefonski marketing i telefonska prodaja

0

0

1

1

 

Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se stručna praksa održava u tvrtkama i ustanovama u mjestima prebivališta učenika. Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju postizanja visoke razine općeg obrazovanja i maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa
Program traje 4 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok