U I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

www.upisi.hr,

a temeljem natječaja za upis koji objavljuju škole.

Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe prema sljedećem kalendaru:

 

Ljetni upisni rok

 

- Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu

    za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta

    redom kako bi željeli upisati obrazovne programe: 23. 5. - 6. 6. 2022.

- Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava

    obrazovanja RH: 23. 5. - 6. 6. 2022.
- Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

    izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu:

    23. 5. - 17. 6. 2022.

- Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a:

    26. 5. - 17. 6. 2022.
- Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata: 17. 6. 2022.
-  Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos

   rezultata u sustav: 23. 6. 2022.

- Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta:

   24. 6. 2022.

- Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa:

   25. 6. 2022.

 

Jesenski upisni rok


- Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu

   za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta

   redom kako bi željeli upisati obrazovne programe: 16. 8. - 18. 8. 2022.

- Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava

    obrazovanja RH: 16. 8. - 18. 8. 2022.

- Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama

    u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu:

    16. 8. - 18. 8. 2022.

- Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a:

    16. 8. - 18. 8. 2022.

- Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata: 18. 8. 2022.
-  Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos

   rezultata u sustav: 19. 8. 2022.

- Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta:

    20. 8. 2022.

- Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa:

    20. 8. 2022.

 

Učenici se izravno upisuju u srednju školu s potrebnom dokumentacijom.

Srednja škola Centra ne provodi dodatne provjere i prijemne ispite.
Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu.
Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

Upisno povjerenstvo (D. Štefotić, M. Jug., N. Đorđević, A. Jakas) u srednjoj školi Centra "Vinko Bek" na lokaciji Kušlanova 59a, Zagreb, zaprimat će dokumentaciju potrebnu za upis u ljetnom roku 11. 7. 2022. od 8.00 do 16.00 sati u prostoriji voditelja Odjela srednjoškolskog obrazovanja.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE CENTRA

ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

"VINKO BEK"

 

- UPISNICA
- RODNI LIST (preslika)
- DOMOVNICA (preslika)
- SVJEDODŽBE V., VI., VII. i VIII. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (originali)
- PEDAGOŠKO MIŠLJENJE ŠKOLE (koju je učenik/ca pohađao/la)
- NALAZ I MIŠLJENJE PRVOSTUPANJSKOG TIJELA VJEŠTAČENJA

   (utvrđeno oštećenje vida)
- MIŠLJENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O PROFESIONALNOM

    USMJERAVANJU (preporuka za neko od tri zanimanja koja nudi srednja škola

    Centra - poslovni tajnik, telefonski operater ili administrator)

- RJEŠENJE O PRIMJERENOM PROGRAMU OBRAZOVANJA

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok