Stručna tijela srednje škole Centra su:

  • Nastavničko vijeće,
  • Razredno vijeće.

Stručna tijela odlučuju o svim stručnim pitanjima odgojno-obrazovnog rada, u okviru svog djelovanja utvrđenog zakonom i posebnim općim aktom Centra.

Razredno vijeće

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća. U rad Razrednog vijeća uključuju se i stručni suradnici. Razredno vijeće radi na sjednicama.  Sjednice Razrednog vijeća vodi razrednik i po potrebi voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja. Na sjednicama Razrednog vijeća vodi se zapisnik.

Razredno vijeće brine se o odgoju i obrazovanju učenika pojedinog razrednog odjela:

  • o izvođenju nastave i ostvarivanju nastavnog plana i programa,
  • o disciplini i ponašanju učenika,
  • predlaže pohvale i nagrade učenicima kao i ostale pedagoške mjere za koje je ovlašteno,

      -     surađuje s Vijećem učenika i Vijećem roditelja

      -     surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika

      -     utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika

      -     obavlja i druge poslove koji su vezani za razredno odjeljenje, odnosno odgojnu

            skupinu, a koji su stavljeni u nadležnosti Razrednog vijeća zakonom, statutom ili  

            drugim općim aktom Centra.

Razredno vijeće razmatra opći uspjeh učenika u razredu nakon što je raspravljalo o:

  • uvjetima u kojima se izvodi nastava, uzrocima i posljedicama stanja u razrednom odjeljenju,
  • mjerama koje bi trebalo poduzeti da bi stanje u razrednom odjeljenju bilo što bolje.

Sjednicama Razrednog vijeća dužni su prisustvovati voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja i pedagog, a po potrebi i drugi stručni radnici Centra. Sjednica Razrednog vijeća mora se sazvati na zahtjev Upravnog vijeća, Nastavničkog vijeća, ravnatelja ili jedne trećine članova Razrednog vijeća, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova. Sjednice Razrednog vijeća održavaju se po potrebi.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok